Vitvaronas livslängd blir kortare

Livslängden för hushållsmaskiner blir allt kortare. Därför kan det vara smart att köpa ett billigare alternativ, om vitvaran ändå inte kommer hålla speciellt länge. I framtiden kan det dock löna sig att laga de maskiner som gått sönder.

391132-home-appliances

Enligt en tysk undersökning har antalet hushållsmaskiner som enbart fungerar i max fem år fördubblat mellan åren 2004 och 2012. Tyska miljöministeriet har gjort undersökningen och i den framgår det att år 2012 behövde 8,3 procent av de fem år gamla hushållsmaskinerna bytas ut för att de slutat fungera och 2004 var siffran 3,5 procent. Livslängden för vitvarorna minskade även med 1 år mellan 2004 och 2012. Livslängden låg år 2012 på 13 år och för två tredjedelar av de maskiner som byttes berodde det på ett tekniskt fel. Läs mer.

Smart att köpa billigare

När man ska köpa vitvaror gäller det alltså att ha i åtanke att de kan komma att behöva bytas ut efter ett par år. Givetvis kan man satsa på att köpa de allra dyraste vitvarorna men i undersökningen framgår att man inte verkar kunna komma undan den korta livstiden, oavsett från vilket märke eller i vilken prislapp man köper vitvarorna. Därför kan det vara smart att hitta vitvarorna för den billigaste prislappen på marknaden. Det kan man bland annat göra hos Fyndiq och på https://fyndiq.se/hemmet/kok/vitvaror/ kan man hitta just vitvaror.

ROT-avdraget kan utökas

De flesta tänker kanske att det vore bättre både för miljön och för plånboken att laga köksmaskinen istället för att köpa en ny. Men är man själv inte händig, lönar det knappast sig att anlita ett proffs som kan laga vitvaran åt en. Det kan dock komma att bli billigare att anlita någon för reparation. Miljöpartiet vill nämligen att ROT-avdraget ska utvidgas och även gälla reparationer för maskiner, skriver OP.